NRK Meny

Nytt styremedlem i Helse Førde

Helse Vest har oppnemnd Reidar Sandal frå Florø som nytt styremedlem i Helse Førde. Sandal tek over plassen etter Harry Mowatt som døydde på seinsommaren i år. Reidar Sandal har lang fartstid som politikar på Stortinget. Han har og vore kyrkje- og utdanningsminister. Han har og erfaring frå ei lang rekke styreverv.

Reidar Sandal
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK
Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.