Ny teknologi er løysinga

Dronar eller andre luftfartøy som kan halde ein basestasjon i lufta over eit ulukkesområde, kan vere løysinga i krisesituasjonar. Det er ein av konklusjonane til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit NKOM. Etter skreda i Jølster i juli har NKOM greidd ut korleis ein raskt kan få etablert mellombels mobildekning etter større ulukker.

Opprydding etter ras ved Vassenden i Jølster
Foto: Oddleif Løset / NRK