NRK Meny

Ny konflikt i Flåm

Aurland kommune har fjerna eit banner som grunneigar Anders Fretheim har hengt opp for å demonstrere si misnøye med cruiseturismen. I går blei banneret der det stod «Save the salmon no cruise» fjerna. Rekninga blir send til eigaren, skriv Sogn Avis. Fretheim som eig banneret oppfattar dette som ei knebling av ytringsfridomen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.