NRK Meny

Norsun må kutte 20 stillingar

Ein uventa svikt i marknaden gjer at solenergiselskapet Norsun i Årdal må seia opp 20 tilsette. Me vonar å kunna løysa dette ved å ta ut mellombels tilsette. Men nokre faste stillingar kan nok også gå med, seier Bjørn Olav Brelin, administrerande direktør i selskapet til Sogn Avis. Solenergiselskapet hadde sitt beste år nokon sinne i 2015, men må no altså kutte stillingar på grunn av marknadssvikt.

Norsun på Årdalstangen
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
Vegopning på Bergum i Førde kommune