NRK Meny

Neteland tilbake i Fjord1

Dagfinn Neteland blir på ny administrerande direktør i Fjord1. Det skjer elleve månedar etter at han forlot den same stillinga. Styreleiar Pål Wergeland Lorentzen er glad for at Neteland har takka ja til stillinga. – Med Neteland bak roret vil det igjen skapast tryggleik for at Fjord1 si utvikling skjer i rett retning, seier han.