NRK Meny

Naudetatane framme i Eikefjord

Brann og politi er framme i Eikefjord. Røykdykkarar er inne i einebustaden. Der er ingen opne flammar, berre røykutvikling. Alle i bustaden er meldt å vere ute. To personar vil bli sjekka av helsepersonell grunna mistanke om røykeksponering.

Laster Twitter-innhold
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.