NRK Meny

Mobiliserer for rassikring

– Neglisjeringa av sikringsbehovet mellom Florø og Førde er ubegripeleg. Dette kan vi ikkje godta, seier floraordføraren Ola Teigen. Pendlarvegen mellom Florø og Førde har høgare rasfaktor enn både Våtedalen, Kjøsnesfjorden og Skjersura, men er ikkje nemnd i Nasjonal Transportplan, skriv Firda. Teigen ber no pendlarane, transportnæringa og politikarane kome på bana for å få Stortinget til løfte fram sikringa av riksveg fem.

Ola Teigen vart overraska over at kystradioen skal leggast ned.
Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.