NRK Meny

Minst to vogntog fast på rv15

Minst to vogntog står fast på riksveg 15 i Stryn. Statens vegvesen veit at det eine står fast i Svarstadsvingane vest for Stryn, og her skal det vere passasje. Føraren av eit anna vogntog greier ikkje å gjere greie for kvar han er, men Vegvesenet trur han kan stå fast på veg opp mot Strynefjellet. Også her skal det vere mogleg å passere. Vegvesenet har fått melding om eit tredje vogntog som står fast i området, men dette kan vere det same som dei trur står fast på veg opp mot Strynefjellet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.