Mindretalet trassa folkerøystinga

Venstre, Høgre og fleirtalet i KrF ville ikkje følgje den rådgjevande folkerøystinga der eit knipe fleirtal sa nei til kommunesamanslåing med Eid. Det vart klart då formannskapet i Gloppen i dag røysta om vegen vidare. Fleirtalet på seks representantar sa likevel ja til at Gloppen skal halde fram som eigen kommune, skriv Firda. Siste ord har kommunestyret.