NRK Meny
Normal

Millionar skal stoppe fråflytting

Regjeringa føreslår å setje av 50 mill. kroner av skjønnsmidlane i 2008 til fråflyttingskommunar.

Regjeringa gjer dette for å kompensere kommunar som tapar på oppdateringa av forventa folketal i inntektssystemet.

Som i 2007 vil pengane bli fordelt til kommunar med nedgang i folketalet og som taper på oppdateringa av folketalet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.