Mildvêr kan føre til skred

NVE fryktar for våte snøskred om det plutseleg blir vêrskifte. Det er uvanleg store snømengder i fjella i vinter. – Får vi ein brå overgang til mildvêr, er faren stor for både sørpeskred og våte snøskred på våren, seier Brigt Samdal i NVE.