Mesta lågast

Tre entreprenørar vil ta på seg å rive og setje opp 40 kilometer med stålrekkverk på fylkesvegnettet i Sogn og Fjordane i år og neste år. Det lågaste anbodet er gitt av Mesta, som vil ha 18,3 millionar kroner for arbeidet, det skriv Fagbladet Våre Veger. Også Arvid Gjerden og CC4 Montasje har levert tilbod. Arbeidet med rekkverket skal vere ferdig til 1. november neste år.