Meld til politiet for narkotikatjuveri

Ein tilsett på Førde sentralsjukehus er meld til politiet for tjuveri av narkotiske stoff, såkalla a-preparat.

Førde sentralsjukehus

NARKOTJUVERI: Ein tilsett ved Førde sentralsjukehus er meld til politiet.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Jurist Bård Eikeset i Helse Førde stadfestar at dei melde saka til politiet onsdag i førre veka.

– Den tilsette har vedgått å ha stått bak tjuveria, som har pågått sidan februar i år til det vart avdekt 11. mars.

Den tilsette er suspendert frå stillinga si, og det er oppretta personalsak.

– Det er ei svært kjedeleg sak for oss, og ikkje minst for vedkomande, seier Eikeset.

Han vil ikkje opplyse kor mykje narkotiske stoff den tilsette har teke.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.