Meld til politiet for narkotikatjuveri

Ein tilsett på Førde sentralsjukehus er meld til politiet for tjuveri av narkotiske stoff, såkalla a-preparat.

Førde sentralsjukehus

NARKOTJUVERI: Ein tilsett ved Førde sentralsjukehus er meld til politiet.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Jurist Bård Eikeset i Helse Førde stadfestar at dei melde saka til politiet onsdag i førre veka.

– Den tilsette har vedgått å ha stått bak tjuveria, som har pågått sidan februar i år til det vart avdekt 11. mars.

Den tilsette er suspendert frå stillinga si, og det er oppretta personalsak.

– Det er ei svært kjedeleg sak for oss, og ikkje minst for vedkomande, seier Eikeset.

Han vil ikkje opplyse kor mykje narkotiske stoff den tilsette har teke.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.