NRK Meny

Manglar legar

Det er like mange legar i Årdal i dag som for 20 år sidan, men arbeidsmengda har auka, skriv Sogn Avis. Difor vil kommunen no auke talet på fastlegeheimlar. Ventetida på time hjå fastlege er fem veker, noko som vert vurdert til å vere på grensa til det forsvarlege. Lege Bjarte Hove seier til avisa at han er glad for at kommunen no vil auke talet på fastlegeheimlar.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast