NRK Meny

Mange ledige på kysten

Kystkommunane Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje har nær halvparten av dei heilt arbeidslause i fylket. Ved utgangen av august var det 1132 heilt arbeidslause i Sogn og Fjordane. Med 2,0 prosent av arbeidsstyrken heilt utan arbeid, har fylket den klart lågast arbeidsløyse i landet. På landsbasis er talet 2,9 prosent.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.