Mange jerveskadar i Sogn

Sidan 26. juli er det meldt inn 13 skadar som jerv har gjort på sauer i Nørstedalen og Midtdalen i Luster kommune. Rovviltkontakt Rein Arne Golf seier det er fleire skadar i år enn dei to siste åra, men at det er slik dei kan forvente på denne tida av året.

Rein-Arne Golf i Statens Naturoppsyn
Foto: Terje Gilleshammer / NRK