Må reparere massedeponi

NVE oppmodar Statens vegvesen om å reparere skadane på massedeponiet i Tynjadalen i Lærdal. Deponiet inneheld 1,5 millionar kubikkmeter med stein frå bygginga av Lærdalstunnelen, og flaumen i oktober 2014 tok hol på det. – Det er av stor betyding for framtidige flaumhendingar at forbygginga mot deponiet vert reparert, skriv NVE.