NRK Meny

Må reparere massedeponi

NVE oppmodar Statens vegvesen om å reparere skadane på massedeponiet i Tynjadalen i Lærdal. Deponiet inneheld 1,5 millionar kubikkmeter med stein frå bygginga av Lærdalstunnelen, og flaumen i oktober 2014 tok hol på det. – Det er av stor betyding for framtidige flaumhendingar at forbygginga mot deponiet vert reparert, skriv NVE.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.