NRK Meny
Normal

Må i fengsel etter å ha skalla ned mann

Ein sunnfjording i slutten av tenåra må sone 90 dagar i fengsel etter at han skalla ned ein annan utanfor ein bensinstasjon i fjor.

Hendinga skjedde ei desembernatt i Sunnfjord. Etter å ha vore ute på byen kom dei to i snakk i matkøen ved ein bensinstasjon. Kva dei snakka om er dei to involverte usamde om, men tenåringen som no må i fengsel meiner den andre mannen snakka nedsettande om søster hans.

Sunnfjordingen likte dette dårleg, og ville «ta fornærma». Dei hamna i eit basketak, og den tiltalte meiner han handla i naudverje då han skalla til den fornærma. Den fornærma brakk delar av ei tann i hendinga.

I dommen frå Fjordane tingrett legg retten vekt på at vald i helgar og på kveldstid er noko lovgjevar ynskjer å slå hardt ned på.

Den tiltalte har erkjent det som hende, men meinte han handla i naudverje. I straffeutmålinga legg retten også vekt på at saka har blitt liggande hjå politiet i minst sju månadar, noko som skal medføre reduksjon av straff.

Sunnfjordingen må sone 90 dagar i fengsel og må i tillegg betale erstatning for skadekostnadar og ei oppreising på 10 000 kroner.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.