NRK Meny

Må betale viss dei vil ha prest

Viss kommunane Solund, Gulen og Masfjorden legg 500.000 kroner på bordet, får dei kvar sin sokneprest frå Den norske Kyrkja. Viss ikkje, vert det kutt i tilbodet, skriv bt.no. Til avisa seier ordførar i Gulen, Hallvard Oppedal, at han ikkje er begeistra over situasjonen. – Det er staten si oppgåve å løne prestane, seier Oppedal.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.