NRK Meny

Må betale viss dei vil ha prest

Viss kommunane Solund, Gulen og Masfjorden legg 500.000 kroner på bordet, får dei kvar sin sokneprest frå Den norske Kyrkja. Viss ikkje, vert det kutt i tilbodet, skriv bt.no. Til avisa seier ordførar i Gulen, Hallvard Oppedal, at han ikkje er begeistra over situasjonen. – Det er staten si oppgåve å løne prestane, seier Oppedal.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå