Losnaspelet kan verte avlyst

Losnaspelet i Solund kan i år bli avlyst om dei ikkje får meir pengar.

Sogespelet treng 60 000 kroner, men fylkeskommunen har berre sett av 10 000 kroner til spelet og kulturrådet har ikkje sett av midlar i det heile.

- Datoen nærmar seg stygt, og pengane er ikkje på plass seier regissør og styremedlem Rolf Losnegård til avisa Firda.

Fylkeskulturdirektør Ingebjørg Erikstad seier det er stadig fleire søkjarar som kjempar om stadig mindre midlar.

Sogespelet handlar om Losnaætta som i si tid var ei av landets mektigaste.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.