Losnaspelet kan verte avlyst

Losnaspelet i Solund kan i år bli avlyst om dei ikkje får meir pengar.

Sogespelet treng 60 000 kroner, men fylkeskommunen har berre sett av 10 000 kroner til spelet og kulturrådet har ikkje sett av midlar i det heile.

- Datoen nærmar seg stygt, og pengane er ikkje på plass seier regissør og styremedlem Rolf Losnegård til avisa Firda.

Fylkeskulturdirektør Ingebjørg Erikstad seier det er stadig fleire søkjarar som kjempar om stadig mindre midlar.

Sogespelet handlar om Losnaætta som i si tid var ei av landets mektigaste.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.