NRK Meny

Lønsame kulturminneplanar

Gro-bygget i Hornindal, Selje kloster og Kystpilegrimsleia har fått til saman 750.000 kr i statlege verdiskapingsmidlar frå Riksantikvaren. Fylkesrådmannen seier at dette er resultat av det fylkeskommunale prosjektet Lokale kulturminneplanar. Prosjektet skal styrke lokale kulturminneverdiar. Alle kommunane i fylket skal vedta ein kulturminneplan, som skal hjelpe dei å prioritere, engasjere og motivere til satsing på kulturminne.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.