Lomheim i Kringkastingsrådet

Kulturdepartementet gav klarsignal i dag.

Lomheim
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Sylfest Lomheim er oppnemnd som ny nestleiar i Kringkastingsrådet.

Kjenner NRK godt

Den tidlegare direktøren i Språkrådet vart oppnevt av Kulturdepartementet i dag.

Lomheim har god kjennskap til NRK både gjennom arbeidet i P2 programmet Språkteigen og som nynorsk språk-konsulent.

Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Les meir om kringkastingsrådet her

Tek opp saker

Rådet skal drøfte og uttale seg om hovudlinjene for programverksemda i Norsk rikskringkasting.

Rådet uttalar seg i dei programsakene som kringkastingssjefen legg fram, elelr som rådet finn grunn til å ta opp etter initiativ fra eit medlem eller fra lyttarar og sjåarar.

NRK sitt styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets fråsegner i administrative og økonomiske saker.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.