NRK Meny

Lillingstonheimen kan bli seld

Herregarden Lillingstonheimen på Tysse kostar Fjaler kommune så mykje pengar at den no kan bli seld, skriv Firda. Økonomien i Fjaler er hardt pressa, og ei kommunal nemnd er sett ned for å sjå kor mykje det er å spare på å redusere den kommunalt eigde eigedomsmassen. Dei har konkludert med at Herregarden er blant husa som kan seljast.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.