NRK Meny

Legg ikkje ned skular i Vik

Det blir ikkje lagt ned skular i Vik kommune. Det har kommunestyret i Vik bestemt. Berre Høgre røysta for rådmannen si tilråding om å leggje ned skulane i Fresvik og på Vangsnes. Ni mot åtte røysta for Senterpartiet sitt framlegg om å ikkje røre skulane i denne omgang. Høgre fryktar dette betyr oppseiingar i kommunane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.