NRK Meny
Normal

KrF krev rusomsorg på plass no

- Vi kan ikkje ha ei regjering som vurderer gratis heroin til rusmisbrukarar, men som ikkje løyver midlar til behandlingstilbod.

Trude Brosvik

Leiar Trude Brosvik på fylkesårsmøtet på Skei i dag.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

Fylkesleiar i KrF, Trude Brosvik, er sterkt uroa over signala om at rusbehandlinga på Eid ikkje vert sett i drift hausten 2009 på grunn av pengemangel i Helse Førde.

- Dette er ei ny avdeling som skal byggast opp, og det er viktig å få på plass fagfolka snarast, seier Brosvik.

Torsdag sa helseminister Bjarne Håkon Hansen at han var nøgd med rusplanen til Helse Førde . No krev fylkespartiet til KrF i fylket at Helse Vest og helseministeren kjem på banen med pengar til tilbodet.

- Dette er ei viktig pasientgruppe, og både dei og familiane deira har venta lenge nok på å få eit helsetilbod i fylket. Dette er ikkje dei som står på barrikadane, difor bør samfunnet ta ansvar for å få på plass ei lova og etterlengta behandling snarast.

Les, sjå og høyr russerien "Å leve med rus" her

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.