Kraftig oppsving for SFE

Sogn og Fjordane Energi (SFE) fekk eitt resultat på 189 millionar kroner før skatt i 2016. Det er 77 millionar kroner betre enn året før, like mykje som styret tilrår å betale eigarane i utbyte. 37 millionar av desse vil gå til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Konsernsjef Johannes Rauboti seier høg produksjon og høgare prisar er viktige årsaker til det gode resultatet.

Johannes Rauboti, konsernsjef i SFE
Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd