NRK Meny

Køyrde inn i steinras

Ein bil har køyrt inn i eit stort steinras på fylkesvegen mellom Skjolden og Urnes i Luster. Bilføraren, som var åleine i bilen, skal ha komme frå det utan fysiske skader. Vegen er stengd på rasstaden nær Skjolden. Omkøyring via ferjesambandet Solvorn - Urnes.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.