Køyrde inn i steinras

Ein bil har køyrt inn i eit stort steinras på fylkesvegen mellom Skjolden og Urnes i Luster. Bilføraren, som var åleine i bilen, skal ha komme frå det utan fysiske skader. Vegen er stengd på rasstaden nær Skjolden. Omkøyring via ferjesambandet Solvorn - Urnes.