NRK Meny

Kompetanseheving med video

Ved hjelp av videobasert undervisning vil ambulansetenesta og AMK Førde auke kompetansen til dei tilsette. Denne veka starta dei med den nettbaserte undervisninga. Alle ambulansestasjonar utanom Ytre Bremanger som ventar på fiberlinje, deltek. Ambulansesjef Stian Sægrov seier dei på denne måten når ut til alle og brukar lang ventetid til noko fornuftig.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.