Kommune skjerpar rutinane

Årdal kommune bur seg på søksmål etter å ha publisert sensitive opplysningar på nettsida si, det skriv Sogn Avis. Ved ein feil var personopplysningar om til saman 13 brukarar av ulike helsetenester lagt ut, ein feil kommunen forklarar med rutinesvikt. Datatilsynet har varsla gransking, og kommunen har sendt avviksmelding til tilsynet. Så langt har det ikkje kome andre reaksjonar.

Vegopning på Bergum i Førde kommune