Kollisjon ved Fatlatunnelen

To personbilar har kollidert på Leikanger-sida av Fatlatunnelen på fylkesveg 55. Det er førebels ukjent kva som er årsaka til kollisjonen. – Det har vore ein person i kvar av bilane. Skadeomfanget førebels ukjent, men dei to er prega av sjokk, seier Frode Kolltveit i Vest politidistrikt. Alarmsentralen opplyser at eine køyrefeltet no er opna og at det er manuell dirigering på staden. Klokka 11.17 melder Statens vegvesen at det er opna for fri ferdsel.

Trafikkulukke, Fatlatunnelen, kart.
Foto: NRK