Kan likevel få nybygg

Fylkeskommunen går likevel vidare med planane om eit nybygg ved Hafstad vidaregåande skule i Førde. Fylkesutvalet har tidlegare vedteke at bygginga måtte leggast på is fordi dei må spare pengar. Men eit samrøystes fylkesting kom på andre tankar og ombestemte seg. Skulen treng plassen for å ta i mot fleire elevar til studiespesialisering.