NRK Meny

Kan få nytt mottak i Vadheim

Norsk folkehjelp ynskjer å starte asylmottak for 60 personar ved Vadheim Hotel i Høyanger, skriv avisa Firda. Ein eventuell oppstart for mottaket, som skal vere for einslege mindreårige asylsøkjarar er sett til 1. januar 2016. Kring 150 asylsøkjarar bur allereie i kommunen, og rådmann, Arve Varden seier til avisa at han er kritisk til dagens system, der nokre kommunar tek i mot mange flyktningar og innvandrarar medan andre ikkje tek i mot nokon.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå