NRK Meny

Kan bli nye lensmenn

Dag Fiske har fått tilbod om eit vikariat som lensmann ved Førde og Naustdal lensmannskontor og driftseiningsleiar i Sunnfjord. Fiske er i dag leiar for orgkrim-eininga i Sogn og Fjordane. Espen Gulliksen har fått tilbod om mellombels tilsetjing som lensmann i Bremanger. Gulliksen er no operasjonsleiar ved operasjonssentralen i Florø.