NRK Meny
Normal

Kan bli bjørnejakt

- Det kan bli gjeve fellingsløyve på bjørnen i dag, meiner fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal.

Brunbjørn
Foto: Illustrasjonsfoto: Arne Nævra / Scanpix

- Vi vurderar situasjonen fortløpande, og tek med i vurderinga at vi no har skader på sau, i eit sauetett område. Dette området har òg problem med jerv, og ein del gaupe. Så, vi kan ikkje tåle mykje tap her, før vi gjev fellingsløyve.

Fellingsløyve på dagen

Det nye sauekadaveret er funne i det same beitområdet der det før helga vart funne eit anna sauekadver som også var drepe av bjørn. Det er også observert mykje bjørnespor i området, som ligg oppe i fjellet ved Hesjevoll i Jostedalen. I tillegg saknar saueeigaren fem andre søyer der lamma har komme heim igjen frå beite.

Fjelloppsynsmann Einar Fortun skal opp å sjå på kadaveret i dag, og fylkesmiljøvernsjewfen avventar rapporten frå han. Yndesdal seier det kan det bli gitt fellingsløyve på dagen om Fortun konstaterer at det er bjørnen som har herja igjen.

- Vi får svar frå Statens Naturoppsyn seinare i dag, så om det er i kveld, eller i morgon tidleg vi tek ei avgjerd på dette, kan eg ikkje seie noko om enno.

Førebur seg på jakt

Leiar i Jostedalen sankelag, Arne Bjørk, seier bøndene no førebur seg på å starte jakt.

- Bjørnejakt er spesielt, og ikkje heilt ufarleg. Vi må difor ha jegarar som er trygge på det dei driv med, seier Bjørk.

Dersom det skulle bli aktuelt med bjørnejakt, håpar Bjørk dei kan starte på dagen.