Jølsters rikaste betalte åtte millionar i skatt

Fylkets rikaste mann, Ivar Helgheim, betalte i fjor åtte millionar kroner i skatt.

Ivar Helgheim 3

RIKAST I JØLSTER: Ivar Helgheim er rikast i heimkommunen Jølster, men også den rikaste i Sogn og Fjordane.

Foto: Stein Aase / NRK

Formua til forretningsmannen er 14 gonger større enn neste mann på formuetoppen i Jølster. Ivar Helgheim står oppført med ei inntekt på 3,3 millionar kroner, men betalte nær tre gonger så mykje i skatt.

Helgheim vart på 70-talet tilsett som laboratorielege hos Dr. Fürst Medisinske Laboratorium i Oslo. Etter ei tid vart jølstringen eineigar av laboratoriet som analyserer prøvar frå legar og sjukehus frå heile landet. I 2011 flytta han heim att til Jølster.

Over Årdal og Frode Årdal følgjer på dei neste plassane, med høvesvis 48 og 10,6 millionar kroner.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Jølster 2013

Namn

Fødselsår

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

Ivar Helgheim

1938

1051

674.864.455

3.307.750

8.473.781

Ove Årdal

1961

6843

48.479.071

0

563.250

Frode Årdal

1961

6847

10.649.799

2.243.170

807.484

Frode Svidal

1973

6847

10.244.116

775.982

368.509

Ola Fugle

1959

6843

9.736.763

91.378

124.660

Arnstein Åge Fluge

1955

6847

9.395.212

1.350.649

598.674

Egon Hermansen

1962

6847

9.321.696

547.774

265.972

Samuel Dvergsdal

1980

6843

7.897.207

0

110.530

Steinar Dvergsdal

1955

6843

7.817.509

824.671

304.209

Ivar Arnulv Sunde

1952

6847

7.437.984

640.831

314.660

Kjell Åge Fluge

1958

6847

6.717.688

872.124

407.563

Ester Ytredal

1988

6843

6.621.761

425.825

197.069

Leif Olav Kapstad

1946

6847

6.593.275

1.178.084

418.676

Mallov Sunde

1952

6843

6.550.587

561.709

260.559

Kjell Lyngstad

1971

6843

6.327.770

1.005.369

420.920