NRK Meny

Jølster gav ikkje HAFS-svar

Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund fekk ikkje noko svar frå Jølster om kor vidt dei får vere med i indre Sunnfjord. Rådmannen hadde innstilt at Jølster skulle opne for å sleppe inn ein eller fleire av HAFS-kommunane. Eit samrøystes formannskap gjekk inn for å stryke dette punktet.

Eit samrøystes formannskap i Jølster stryk punktet om HAFS
Foto: Erlend Blaalid Oldeide
Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.