NRK Meny

Jenny Følling som nummer to

Nominasjonsnemnda til Senterpartiet har foreslått Liv Signe Navarsete på førsteplassen til SP si stortingsliste til valet neste haust. Som nummer to har dei sett opp Jenny Følling, og som nummer tre Sigurd Reksnes. Jenny Følling vart vraka av fleire av lokallaga tidlegare i nominasjonsprosessen, og det har vore knytt stor spenning til kor nemnda ville plassere ho. Aleksander Øren Heen frå Årdal er sett opp som nummer fire. Eit av medlemmane i nominasjonsnemnda har lagt inn ein dissens på plasseringa til Følling, og vil heller ha Øren Heen der.

Jenny Følling i fylkesutvalsmøte 03.08.16
Foto: Mattias Rolighed Bergset / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.