Jamt om formuestoppen i Balestrand

Knapt 800.000 kroner skil dei tre øvste på formuestoppen i Balestrand.

Øvst tronar Lars Trygve Sæle med 9,1 millionar kroner. Sæle driv sagbruk og palleproduksjon i Balestrand, men kjøpte i fjor også konkursbuet til Land Sag.

Med kring 100.000 kroner mindre følgjer Erling Nesse i Nesseplast og Nessande Industribygg på andreplass.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Balestrand 2013

Namn

Fødselsår

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

Lars Trygve Sæle

1966

6899

9.143.697

492.793

269.766

Erling Nesse

1957

6898

9.034.636

1.824.432

715.263

Narve Johannes Bjørk

1957

6899

8.336.210

854.377

393.852

Bjørn Skanke Sande

1951

6899

5.461.338

949.633

426.312

Margny Kvikne

1938

6899

4.841.796

2.258.542

721.592

Anders Mæland

1950

6899

4.776.945

404.856

184.399

Lars Ese

1928

6899

4.464.486

228.441

73.174

Harald Thorsnes

1957

6899

4.204.256

368.390

152.684

Jon Asbjørn Målsnes

1954

6899

3.503.838

496.591

215.297

Bjarne Våge

1941

6899

3.367.494

781.073

280.756

Kåre Brunborg

1938

6899

3.251.835

275.965

79.279

Knut Thorsnes

1949

6899

3.210.135

774.788

298.233

Gro Anita Bale

1973

6899

3.181.226

330.917

130.892

Svein Bale

1941

6899

3.128.163

295.185

85.688

Rune Andersen

1955

6899

3.078.688

1.014.646

352.664