Ja til kraftverk i Årdal

Offerdal Kraftverk AS har i statsråd i dag fått løyve til å byggje kraftverk og kraftlinje i Offerdal i Årdal kommune. Kraftverket vil gi kraft tilsvarande forbruket til om lag 5000 husstandar. Dei samfunnsmessige fordelene ved utbygginga veg opp for dei negative verknadene, meiner regjeringa.

Ofredalselvi
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK