NRK Meny
Normal

Innvandrarar får oftare diabetes

Innvandrarar er i risikogruppa.

Insulin
Foto: Indranil Mukherjee / Scanpix/AFP

Innvandrarar med ikkje-vestleg bakgrunn har nesten ti gonger så stor risiko for å utvikle diabetes type to.

Treng informasjon

Trygve Kongshavn i Den norske Lægeforening seier mange ikkje veit dei er i risikogruppa, og at innvandrarar generelt treng informasjon om sjukdommen.

Ei gruppe sjukepleiarstudentar frå høgskulen i Sogn og Fjordane har gripe fatt i problemet, og lært innvandrarar ved norsksenteret i Førde om sunt kosthald.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.