NRK Meny

Innstillingar på Lavik-Oppedal

Grunna vedlikehald blir det innstillingar på ferjesambandet Lavik-Oppedal. Dette gjeld avgangen frå Lavik klokka 19.10 og avgangen frå Oppedal klokka 19.40.

Ferje Oppedal Lavik
Foto: Sigrid Ølstad
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.