Innstillingar på Lavik-Oppedal

Grunna vedlikehald blir det innstillingar på ferjesambandet Lavik-Oppedal. Dette gjeld avgangen frå Lavik klokka 19.10 og avgangen frå Oppedal klokka 19.40.

Ferje Oppedal Lavik
Foto: Sigrid Ølstad
Vegopning på Bergum i Førde kommune