NRK Meny

Innstiller ferje på E39

Norled har sett seg nøydde til å innstille ferjeavgangane 2040 frå Oppedal og 2110 frå Lavik. Årsaka skal vere behov for naudsynt lading.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.