NRK Meny

Innstiller ferje

A-ruta på ferjesambandet Lavik - Oppedal er mellombels innstilt. Norled melder at årsaka er tekniske problem med ferja.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.