NRK Meny

Innstiller ferje

A-ruta på ferjesambandet Lavik - Oppedal er mellombels innstilt. Norled melder at årsaka er tekniske problem med ferja.

Vegopning på Bergum i Førde kommune