NRK Meny

Innesperra av snøskred

Innbyggjarane i Otterdal er førebels innesperra etter at fire mindre snøras gjekk på fylkesveg 664 mellom Otterdal og Hornindal. Ifølgje Roger Nedberge Hille ved Vegtrafikksentralen avventar brøytemannskap med ryddinga i tilfelle det skulle komme fleire ras. – Eg veit ikkje kor lenge dei avventar, men det vil i alle fall bli teke ei ny vurdering før det mørknar, seier Nedberge Hille.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.