NRK Meny
Normal

Ingen vil leie kontrollutval

Ingen vil leie kontrollutvalet i Vågsøy kommune.

Måløy sentrum
Foto: Ottar Starheim / NRK

Fyrverkeri Tall Ships Races Måløy
Foto: Eva Westvik / NRK

Utvalet er no inne i sluttfasen med å finne årsaka til at segelskutefestivalen Tall Ships races gjekk med 16 millionar kroner i minus.

Klar tilråding

Fylkesmannen kom på eit møte i går med ei klar tilråing om at nokon må ta på seg leiaransvaret, men det er det ingen av kommunestyrepolitikarane som vil.

Har ikkje fast leiar

Stikk i strid med tilrådinga frå fylkesmannen, har kontrollutvalet i Vågsøy bestemt seg for ikkje å ha ein fast leiar. Årsaka er at ingen vil ta på seg leiarvervet i utvalet. Det fortel Jorunn Sandal, på vegner av kontrollutvalet, som ikkje vil la seg intervjue. Sandal seier ho per i dag fungerer som talskvinne for Kontrollutvalet. Kven som fungerer som leiar i dag, kan ho ikkje svare på.

I sluttfasen

Fylkesmann Oddvar Flæte

Fylkesmann Oddvar Flæte

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Utvalet er no i sluttfasen i arbeidet med å finne årsaka til Tall Ships-skandalen der segelskutefestivalen gjekk 16 millionar i minus. Det er ikkje vanleg at fylkesmannen har møte med kommunale kontrollutval, men eit slikt møte vart halde med kontrollutvalet i Vågsøy i går, fortel Fylkesmann Oddvar Flæte.

Diskuterte rollefordeling

- Vi gjekk gjennom ein del av dei formelle spelereglane. Kva eit kontrollutval skal gjere. Revisor var til stades og vi gjekk gjennom rolledeling med dei, seier Flæte.

-Og så diskuterte vi også avgrensing, for det er store forventingar til eit kontrollutval, men det er trass alt eit avgrensa område dei har høve til å gå inn på.

Skal informere kommunestyret

Sandal opplyser at Kontrollutvalet vil informere kommunestyret i dag om framdrifta i arbeidet. Ho reknar med at den endelege rapporten om Tall Ships Race-underskotet vil vere klar i slutten av januar. Kontrollutvalet vel leiar på kvart møte.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.