NRK Meny
Normal

Ikkje mistillit mot rådmannen

Kommunestyret i Bremanger avviste i dag å vurdere framtida til rådmann Tor Kristian Gulhaugen, slik kontrollutvalet i kommunen kravde.

Kåre Olav Svarstad
Foto: Ingrid E. Haugen

Fredag presenterte Fjordenes Tidende utdrag frå eit hemmeleg dokument frå kontrollutvalet som i uvanleg kraftig ordelag krevde at den sentrale leiinga i kommunen sin kompetanse vart vurdert. Dette på grunn av fleire problematiske personalsaker som har versert i media.

Men i går vart innspelet frå eit samrøystes kontrollutval, avvist av eit samrøystes kommunestyre.

- Rådmannen har vår fulle tillit. No er eg glad vi kan leggje denne saka bak oss og fokusere på å gjere ein best mogleg jobb for Breamnger kommune, seier Kåre Olav Svarstad (biletet).

Høyr alt om saka her: Ikkje mistillit mot rådmannen i Bremanger.

Bremanger kommune politimelder lekkasjen av hemmeleg dokument. Det sa Svarstad då han opna kommunestyremøtet i Svelgen tysdag.  

 

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.