Ikkje forlenga fellingsløyve

Fylkesmannen har avvist klagen på at fellingsløyvet på ein ulv i ytre Sogn og Sunnfjord ikkje vart forlenga. Hyllestad sankelag syner til at ulven har gjort stor skade, men fylkesmannen på si side meiner at det ikkje er fare for nye tap då sauesankinga er avslutta og beitesesongen er over. Klagen er no sendt over til Miljødirektoratet som skal avgjere saka.