Trio hugsa fint lite frå heisaturen - no har alle fått straffa si

Tre gonger vart vennegjengen på heisatur stogga av politiet. I Sogndal vart det også bom stogg. No har også tredjemann fått si straff for narkotikabruk, biltjuveri og køyring i ruspåverka tilstand.

Sogn tingrett

DØMDE: Den eldste mannen godtok førelegg for narkotikabruk, medan kvinna aksepterte ein tilståingsdom. No er også tredjemann i reisefølgjet dømd for turen til Sogn for to år sidan.

Foto: Arve Uglum / NRK
Oddleif Løseth
Journalist

Bortsett frå avreisestaden hugsa dei tre, to menn og ei kvinne i narkorus, fint lite frå køyreturen i mars for to år sidan.

Men det som er sikkert, er at dei to gonger fekk nærkontakt med politiet i Sogn. Utan at det la noko dempar på reiselysta.

Alle var rusa

For den yngste i reisefølgjet, ein mann i 20-åra, er no dømd til fengsel i 60 dagar fengsel for bilbrukstjuveri, aktlaus køyring, narkotikabruk og for å oppgje falsk personalia til politiet.

Mannen er tidlegare dømd seks gonger for å ha køyrt bil utan førarkort. Etter den siste dommen er han oppe i åtte. Då saka var oppe i Sogn tingrett tilstod han fem av ni postar i tiltalen.

Og det berre nokre månader etter at han fekk fire år og åtte månader fengsel for andre lovbrot i Møre og Romsdal.

Krasj på krasj

Det var altså i mars i fjor at dei tre la ut på heisatur. På veg frå Vik til Hella varsla to vitne politiet om det dei meinte var promillekøyring. Mannen i 20-åra vart også peika ut som bilførar.

Gjengen vart stogga på Hella og mannen identifiserte seg då med broren sitt førarkort. Blodprøve viste ein påverknadsgrad tilsvarande 1,2 i promille.

Seinare same kveld stal dei ein ny bil i Sogndal. Tjuveriet både starta og enda med ein krasj. Då på veg mot ferjekaien på Mannheller.

Ikkje første gang

Sogn tingrett såg straffeskjerpande på at mannen tre gonger tidlegare, sist i 2012, er dømd for bilbrukstjuveri. Retten la vekt på at mannen ved å køyre i ruspåverka tilstand var til stor fare for andre trafikantar.

Det var også strafferskjerpande at mannen gjorde seg skuldig i tilsvarande handling som han tidlegare på dag var stogga for.

Mannen i 20-åra hadde ikkje førarkort på bil, og fekk i Sogn tingrett sperrefrist på fire år for å ta denne. Til frådrag i fengselsstraffa, kjem også to dagar i varetekt. Han må også betale 16.821 kroner i erstatning til eigaren av bilen dei stal i Sogndal.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.