Normal

Høyanger kuttar 20 stillingar

Tjue stillinger kan bli fjerna i Høyanger kommune dei neste to åra. Kommunen må dekke inn eit underskot på 13 millionar kroner.

Rådmann Arvid Lillehauge avviser overfor Firda at det er det nye Høyangerbadet som skaper underskotet. Badet kosta 75 millionar kroner.

Bruken av vikarar og ekstrahjelp vil bli stramma inn, og det blir bortimot full tilsettingsstopp ut året.

 

Vegopning på Bergum i Førde kommune