NRK Meny

Høie til Fjaler og Førde

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skal vitje Hauglandsenteret i Fjaler komande torsdag. Han vil då få sjå senteret, møte pasientane og bli orientert om verksemda. Høie vil og få informasjon om United World College (UWC). Høie kjem også til Førde same dagen for å delta på årets kvalitetskonferanse i Helse Førde.

Bent Høie
Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.